Har du lyst til at læse mere, kan du bestille fysisk materiale ved at
kontakte os, eller du kan downloade materiale herunder

Uddannelsens pris er kr. 120.000,- for alle 21 måneder.
Der vil være en lille udgift på ca. kr. 2800,- til pensler, kittler samt alt undervisningsmateriale. Denne pakke købes den første skoledag.

Tilmelding sker efter en indledende samtale. Herefter udfyldes tilmeldingspapirerne og indmeldelsesbeløbet betales, hvorefter du er optaget.

Betalingsmodel:

A: Betaler du hele beløbet ved tilmelding, reduceres prisen til kun kr. 110.000,-.

B: Ved tilmelding betales første rate á kr. 10.000,-.
En måned før skolestart betales anden rate á kr. 45.000,-. Derefter betales der kr. 5.000,- i 13 måneder. Første gang den 1. i måneden efter start på uddannelsen.
Vælger du ikke at starte på uddannelsen, tilbagebetales anden del af undervisningsafgiften på kr. 45.000,- dog ikke første del på kr. 10.000,-.

Uddannelsen består af 3 måneders skolegang efterfulgt af 18 måneders praktik. Hver måned i din praktikperiode er du en uge på skolen.
Uddannelsen afsluttes med mundtlig, skriftlig og praktisk eksamener.
I praktikperioden får du elevløn: De første 12 måneder får du som 1. års elev 9.000 kr. om måneden. De næste 6 måneder, får du som 2. års elev 12.500 kr. om måneden. Du har 2 ugers betalt ferie i hver praktikperiode.
Du kan selv vælge hvor du vil afholde din praktik, så længe klinikken du indgår praktikaftale med, overholder reglerne for praktikkanter. Du er også velkommen til at tage din praktik hos Susanne Melchiorsen i Næstved eller København.

Uddannelseshæftet

Hent vores hæfte omkring uddannelsen her.

Tilmeldingsblanket

Download vores tilmeldingsblanket.

PRAKTISK INFO

Se mødetider og ferie.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Vi har samlet ofte stillede spørgsmål på én side

SKOLEN

Læs mere om skolen og se billeder. 1000 m² kombineret skole og klinik